بازار کوردستان

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 2000+

توضیحات

خریدو فروش بازار کوردستان
وسایل صفر و دسته دوم
وسایل خانگی و ماشین و موبایل و زمین و وام
استخدام و کاریابی

جزئیات خاص

لینک کانال t.me/bazar_kurdestann