میلیاردرهای روشنفکر ایران

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: +5000

توضیحات

آموزش

کارآفرینی

بازاریابی و برندینگ

سرمایه گذاری 

نبوغ مالی

مدیریت

 

جزئیات خاص

×

کانال یاب حرفه ای

با جستجوی موضوعی

دانلود از بازار

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

دانلود ازگوگل پلی

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

×