مدیران موفق کسب وکار ایران

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 30k+

توضیحات

نکات و

خدمات مدیریتی

آموزشی

فروش

تجارت

بازرگانی

در کسب و کار ...

 

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/Modiran2015
×

کانال یاب حرفه ای

با جستجوی موضوعی

دانلود از بازار

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

دانلود ازگوگل پلی

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

×