فوتبال 120

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: +100k

توضیحات

تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/Football120