فیتنس و تناسب اندام

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 50k+

توضیحات

پایگاه بزرگ برورش اندام ایران
آموزش جامع حرکات بدنسازی
بهنرین مربی‌های آنلاین و کارشناسان تغذیه

جزئیات خاص

لینک کانال t.me/fitbemon_gym