مجله تخصصی بدنسازی رشد

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

آموزش کامل بدنسازی،برنامه های غذایی وبدنسازی،مخصوص خانم ها وآقایان .

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/bodybuilding8