مرجع مهندسان تاسیسات و مکانیک

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 20k+

توضیحات

این کانال یک شبکه اطلاع رسانی علمی ,فنی واموزشی ویژه تمامی مهندسان و صنعتگران میباشد)

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/engineer_tasisat