عجیب ترین ها

سروش
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000+

توضیحات

آیا تا کنون فکر کرده اید ابزار، وسایل و یا محصولاتی که هر روز استفاده می کنید چگونه ساخته شده اند؟

جزئیات خاص

لینک کانال sapp.ir/bedanestan