منابع کنکور۹۷

سروش
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

مطالب کانال گزیده‌ای از موسسات میباشد
بدون هیچ تغییری در محتوا

جزئیات خاص

لینک کانال sapp.ir/topdar30