هوش و خلاقیت گردو

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 3000+

توضیحات

موسسه پرورش فکری گردو
پرورش هوش هیجانی EQ
و
هوش شتاختی IQ

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/Gerdooieq