مجله خلاقیت

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: +100k

توضیحات

خالق بزرگ؛ خلاقیت به ما عطا کرده است، پیشکش ما نیز به درگاهش به کار بردن خلاقیت است. 

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/khallaghiyat