بازار تئاتر

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 5000-

توضیحات

تازه ترین اخبار تئاتر و سینما،فراخوان،پیش تولید،استعداد یابی

 

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/bazaartheater