بازار تئاتر

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 5000-

توضیحات

تازه ترین اخبار تئاتر و سینما،فراخوان،پیش تولید،استعداد یابی

 

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/bazaartheater
×

کانال یاب حرفه ای

با جستجوی موضوعی

دانلود از بازار

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

دانلود ازگوگل پلی

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

×
×

اپلیکیشن دانلود از اینستاگرام

دانلودر فیلم و عکس از اینستا

دانلود از بازار

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

دانلود ازگوگل پلی

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام