آکادمی آنلاین آموزش نقاشی

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 2000+

توضیحات

وابسته به مجله اخبار هنرهای تجسمی جهان

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/Academic_Painting