دنیای کاریکاتور

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

بروزترین مرجع کاریکاتور

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/caricature_world