موزیک کرمانجی

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 10k+

توضیحات

وسیقی ها و عکس های کرمانجی شمال خراسان در اینجا قرار میگیرد..

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/music13944