موزیک کرمانجی

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 10k+

توضیحات

وسیقی ها و عکس های کرمانجی شمال خراسان در اینجا قرار میگیرد..

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/music13944
×

کانال یاب حرفه ای

با جستجوی موضوعی

دانلود از بازار

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

دانلود ازگوگل پلی

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

×