موزیکسرا

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: +5000

توضیحات

ارایه موزیکهای روز و #گیف_موزیک و در صورت امکان درخواستی اعضا

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/mosicsara