شیدایی

ایتا
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000+

توضیحات

هر هفته اینجا عروسیه 

تخصصی ترین کانال احکام ازدواج 

کارشناسان دینی پاسخگوی شما هستند.

جزئیات خاص

لینک کانال eitaa.com/moteha