مقاومت تا ظهور

سروش
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

حيف است كه عضو مقاومت تا ظهور نباشى

کانالی برای روشنگری از حوادث آخرالزمان و بصيرت عمارگونه
در دوران آخرالزمان بصیرت عمارگونه لازم است چون خرمشهر ها در پيش است

جزئیات خاص

لینک کانال sapp.ir/moghavemattazohor