نوای سوزناک

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

اشعار و سبک های مداحی

جزئیات خاص

لینک کانال t.me/navaye_soznak