ترتیل قرآن کریم به تفکیک جزء

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

با دعوت دیگران در این ثواب قرآنی شریک باشید

جزئیات خاص

لینک کانال t.me/tartil_joze
×

کانال یاب حرفه ای

با جستجوی موضوعی

دانلود از بازار

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

دانلود ازگوگل پلی

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

×
×

اپلیکیشن دانلود از اینستاگرام

دانلودر فیلم و عکس از اینستا

دانلود از بازار

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

دانلود ازگوگل پلی

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام