هر صبح یک آیه

سروش
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 50k+

توضیحات

هر روز یک آیه و تفسیر همان آیه از کتاب تفسیر نمونه 

جزئیات خاص

لینک کانال sapp.ir/ayehsobh
×

کانال یاب حرفه ای

با جستجوی موضوعی

دانلود از بازار

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

دانلود ازگوگل پلی

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

×

اپلیکیشن دانلود از اینستاگرام

دانلودر فیلم و عکس از اینستا

دانلود از بازار

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

دانلود ازگوگل پلی

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام