منتظر

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت،شبکه امام مهدی عج

شناخت امام زمان عج، علایم ظهور، آخرالزمام، عصر غیبت، قیام امام زمان، و...

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/montazarnet
×

کانال یاب حرفه ای

با جستجوی موضوعی

دانلود از بازار

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

دانلود ازگوگل پلی

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

×

اپلیکیشن دانلود از اینستاگرام

دانلودر فیلم و عکس از اینستا

دانلود از بازار

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

دانلود ازگوگل پلی

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام