موسسه حقوقی و عدالت خواهان سپهر

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

موسسه حقوقی عدالت خواهان سپهر؛
جمعی از حقوقدانها و وکلای پایه یک دادگستری و روانشناسان مجرب ...
(انجام وکالت در تمام ایران)

مشاوره رایگان، به اعضاء محترم کانال ها

جزئیات خاص

لینک کانال t.me/Advice_Attorney