بیمه ایران نمایندگی۶۹۲۸(رجبی)

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 2000+

توضیحات

مشاوره وصدور فوری انواع بیمه نامه های:
عمر و سرمایه گذاری،مسئولیت،آتش سوزی،اتومبیل(ثالث وبدنه) ،باربری،مهندسی و ...
عدم نیاز به مراجعه شما به دفتر بیمه ما
ما در وقت و هزینه شما صرفه جویی میکنیم.

۰۲۱۸۸۳۸۵۲۴۸ تلفن
۰۲۱۸۸۳۸۵۲۴۷ تلفکس
۰۹۱۲۵۱۸۰۸۶۷ رجبی

جزئیات خاص

لینک کانال t.me/iranianbimeh6928