بیمه سامان

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

کانال بیمه سامان
اطلاعات و مشاوره بیمه نامه
بیمه عمر و تشکیل سرمایه
بیمه مسافرت به خارج از کشور
بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو
بیمه آتش سوزی
بیمه مسئولیت
بیمه مستمری و بازنشستگی بعد از ده سال
بیمه حوادث انفرادی و خانواده

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/samaninsurer