خبرگزاری مراقب بیمه

مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 10k+

توضیحات

شركت سهامي ارزيابان ايرانيان پوشش

نخستين شركت ارزيابي خسارت بيمه اي

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/ipnews
×

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

مجموعه ای از برترین کانال های تلگرام

دانلود از بازار

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

دانلود ازگوگل پلی

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام