مشاوره مدیریت

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

اين كانال در راستاي توانمندسازي مديران و افزايش بهره وري سازمان ها و مشاوره مديريت فعاليت مي كند .

 

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/a_sec
×

کانال یاب حرفه ای

با جستجوی موضوعی

دانلود از بازار

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

دانلود ازگوگل پلی

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

×