چرتکه بازان بورس سیگنال

مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 10k+

توضیحات

برای آشنایی با سرمایه گذاری و بازار بورس

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/signalesahm
×

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

مجموعه ای از برترین کانال های تلگرام

دانلود از بازار

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

دانلود ازگوگل پلی

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام