چرتکه بازان بورس سیگنال

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 10k+

توضیحات

برای آشنایی با سرمایه گذاری و بازار بورس

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/signalesahm