کاریابی فنی مهندسی

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 50k+

توضیحات

بزرگترین کانال استخدامی فنی مهندسی ایران

 

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/engjobs