شهد اقتصاد

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 3000+

توضیحات

افزایش دانش اقتصادی 

 

تعمق فهم اقتصادی

 

تجربه لذت دانش اقتصادی

 

با شهد اقتصاد

 

شهد اقتصاد تنها یک کانال نیست شهد اقتصاد  کلاس درس اقتصاد است

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/shahdeeghtesad