کار آفرین

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 50k+

توضیحات

به شبکه کارآفرین خوش آمدید

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/karafarin_etl24