مجله علمی ایران

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 30k+

توضیحات

مجله علمی جامع اینترنتی 

 

روابط عمومی مجله علمی ایران :

@irsci_info

 

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/irsci