دنیای طبیعت و وحش

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

کانالی زیبا و هیجان انگیز از زندگی حیوانات و همچنین از طبیعت زیبای ایران‌و جهان

جزئیات خاص