صنعت طیور ایران

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

اولین مجری سالنهای مرغداری
اتوماتیک صنعتی کشور
طراحی صنعتی و اجرا
با تجهیزات هوشمند
سالنهای مرغ داری

جزئیات خاص

لینک کانال t.me/stoyouriran
×

کانال یاب حرفه ای

با جستجوی موضوعی

دانلود از بازار

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

دانلود ازگوگل پلی

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

×

اپلیکیشن دانلود از اینستاگرام

دانلودر فیلم و عکس از اینستا

دانلود از بازار

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

دانلود ازگوگل پلی

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام