تکنولوژی روز

سروش
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

اخرین اخبار از تکنولوژی های روز ایران و جهان
و کلی مطالب جالب

جزئیات خاص

لینک کانال sapp.ir/News_technology
×

کانال یاب حرفه ای

با جستجوی موضوعی

دانلود از بازار

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

دانلود ازگوگل پلی

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

×

اپلیکیشن دانلود از اینستاگرام

دانلودر فیلم و عکس از اینستا

دانلود از بازار

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

دانلود ازگوگل پلی

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام