فرازمینیها از تخیل تا واقعیت

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 4000+

توضیحات

حقایق بشقاب پرنده ها و موجودات فضایی؛
راز افرینش ،اسرار کیهان و جهان هستی ؛

و صدها کلیب مستند و مطالب جالب و خواندنی در مورد سفینه ها و موجودات فضایی

جزئیات خاص