سرزمین اختراعات و نوآوری

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: +5000

توضیحات

واحد رسانه و ارتباطات صنایع دانش بنیان صنام سهند 

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/inventionland
×

کانال یاب حرفه ای

با جستجوی موضوعی

دانلود از بازار

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

دانلود ازگوگل پلی

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

×