کانال محله عباسی

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

خبرنگار محله عباسی

جزئیات خاص

لینک کانال t.me/mahaleabbasii