آیین دین-آدینه کوار

ایتا
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

آیین دین و آدینه ی شهرستان کوار و بیان معارف الهی

جزئیات خاص

لینک کانال eitaa.com/AdenhAeenKavar