روستای خانقاه سرخ

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

کانال روستای خانقاه سرخ با محتویات
علمی
فرهنگی
مذهبی
سرگرمی
اجتماعی
در خدمت شماست ...

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/khanegahe_sorkh