شناسنامه قانون

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 10k+

توضیحات

قوانین و مقررات اداری، مالی و نظام اجرایی

سایت رسمی: shenasname.ir

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/shenasname
×

کانال یاب حرفه ای

با جستجوی موضوعی

دانلود از بازار

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

دانلود ازگوگل پلی

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

×