کانال شیرازی ها

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 30k+

توضیحات

بزرگترین کانال شیرازی با موضوعیت شیراز ...

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/shirazikako