جامعه شناسی

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 40k+

توضیحات

جامعه شناسى مطالعه علمى زندگى بشر است.
اخبار و تحلیل های اقتصادی ایران و جهان
تحلیل و بررسی مسائل جامعه ایران
موسیقی و کتابخوانی
نظریه و مفاهیم

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/iransociology