بانک اطلاعات عمومی

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000+

توضیحات

دانستنیهای ایران و جهان

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/kashanmix