سازمان هنری‌رسانه‌ای اوج

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 10k+

توضیحات

كانال رسمى سازمان هنرى رسانه اى اوج

اخبار فعاليت ها و محصولات هنرى رسانه اى

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/owjmedia_org