دسـر و ژلــه مــدرن

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

آموزش دسرهای رنگی 

 انواع ژله های مجلسی را در کانال تخصصی دسر و ژله دنـبال کنید

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/khoshmazeha_jely
×

کانال یاب حرفه ای

با جستجوی موضوعی

دانلود از بازار

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

دانلود ازگوگل پلی

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

×

اپلیکیشن دانلود از اینستاگرام

دانلودر فیلم و عکس از اینستا

دانلود از بازار

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام

دانلود ازگوگل پلی

اپلیکیشن کانال سرای تلگرام