متفرقه

متفرقه
توضیحاتسلام خدمته دوستان گل لینگستان کوردی در خدمته شما عزیزان هست .....
1000+
10
متفرقه
توضیحاتبیا اینجا از خنده روده بر میشی
1000-